Asbest-analyse

Prøvematerialet anbringes i en tæt tillukket plastpose. Ved prøvetagningen skal man beskytte sig selv mod indånding af frigjorte asbestfibre ved at benytte åndedrætsværn (støvmaske) og forsøge at undgå spredning af asbestfibrene til omgivelserne. Efter prøvetagning bør man forsegle prøvestedet med plast og tape.

Hvis der er mistanke om, at der er frigjort asbestfibre til omgivelserne og som kontrol efter en asbestsanering, kan man udtage en støvprøve.

  • Prøven udtages ved at trykke et stykke helt klar tape mod en vandret støvet flade. Tapen klæbes fast på et stykke rent plastfolie eller på en ren plastpose, som anbringes i en ny ren plastpose. Man kan også rekvirere en geltape hos os, som er specielt udviklet til formålet.

Vi bestemmer asbest i materialeprøver ved optisk mikroskopi med fasekontrast (modificeret NIOSH METHOD 9002, Issue 2, 15.08.1994).

Asbest i luftprøver bestemmes ved optisk mikroskopi med fasekontrast (membranfiltermetoden). ISBN 92 4 154496 1, WHO, Geneve, 1997.

Efter endt asbest-analyse udfærdiges der en rapport, som sendes pr. e-mail. Man kan også få et mundtligt svar pr. telefon, hvis det haster meget med svaret.

Har du spørgsmål?

Kontakt os idag