Reparationsanvisning

Efter vores besigtigelse af et svampeangreb udfærdiges en rapport, der indeholder beskrivelse af den eller de fundne svampe, karakteristik af skadetypen, skadesomfang og -afgrænsning samt detaljeret anvisning over, hvilke bygningsdele det er nødvendigt at reparere eller udskifte og hvilke behandlingsmetoder, der er nødvendige.

Håndværkerfirmaerne kan nu arbejde ud fra vore anvisninger og udbedre skaden, så svampen elimineres.

eksempeltegning