Forebyggelse

Forebyggelse af skader

kvaltnedloebAlfa og omega for at undgå svampeproblemer er, at undgå fugt. Fugt kan ikke altid undgås, så man kan eventuelt benytte sig af imprægnering af de konstruktionsdele, der er i risikoområdet. Der ses alt for mange tilfælde af uheldige eller decideret fejlagtige konstruktioner, der ikke er hensigtsmæssige under vores klimatiske forhold i Danmark.

Konstruktiv beskyttelse

Husets konstruktion skal være hensigtsmæssig, så regnvand ledes væk, opsugning af grundfugt forhindres og kondensproblemer undgås. Vejledning gives på grundlag af erfaringer fra branchen samt anvendelse af moderne måleinstrumenter.

Svampemidler

Hvor det er vanskeligt at opnå konstruktiv beskyttelse, kan det være nødvendigt at anvende kemisk beskyttelse. Her er det vigtigt at vælge midler, der under de givne forhold er effektive, samtidig med at miljøkrav tilgodeses. Det mest ugiftige middel bør altid vælges, når effekten overfor svampe er ens til glæde for både håndværkere og beboere.

Vi rådgiver både entrepenører og private bygherrer om forebyggelse af svampeproblemer, både om de konstruktionsmæssige forhold og om fornuftig anvendelse af kemiske beskyttelsesmidler.