Skybrud

Ved skybrud kan de voldsomme vandmængder medføre betydelig skade på bygning og inventar. Ofte rammes kældre og lavtliggende bygninger særligt hårdt.

Især hvis der er sket en fækalforurening af regnvandet, som følge af sammenblanding med kloakvand.

I visse situationer er det umiddelbart ligetil at bestemme omfanget af skaden, men i andre tilfælde vil der være lukkede konstruktioner eller vanskeligt tilgængelige konstruktionsdele, som kræver nærmere undersøgelse.

Ved korrekt afgrænsning af skaden er det muligt, at begrænse følgeskaderne og dermed forebygge at problemet udvikler sig.