Rekvisition af undersøgelse

Rekvirent

Faktura udstedes til
Undersøgelsessted
Ved konsultation er prisen kr. 1.100,00 ex.moms pr. time. Der faktureres for tidsforbruget til undersøgelse, kørsel og udarbejdelse af rapport. Hertil kommer evt. udgift til analyse af prøve(r).