Opstigende grundfugt

Især i ældre grundmurede bygninger kan opstigende grundfugt være årsag til massiv opfugtning af fundament, gulv og ydervægge, men også nyere bygninger med forkert eller utilstrækkelig fugtspærre kan blive fugtskadet.

I dag anvendes typisk en tjærepap eller folie som fugtspærre, men i de første bygninger som blev opført med vandret fugtspærre blev bitumen anvendt og i dag er den oprindelige fugtspærre ofte ikke længere virksom.

Trænedbrydende svamp i bjælke

Trænedbrydende svamp i bjælke

Opstigende grundfugt kan være årsag til omfattende angreb af skimmelsvampe, råd og trænedbrydende svampe og bør derfor forhindres og forebygges.

Kontakt os for mere information.