Materialeprøvning

Der findes mange tusinde forskellige materialer i byggeindustrien og hvert år erstattes mange af disse af nye materialer, ligesom der kommer helt nye til.

Desuden findes der mange svampemidler (fungicider) til beskyttelse mod og bekæmpelse af trænedbrydende svampe, samt desinfektionsmidler til bekæmpelse af skimmelsvampe. Der udvikles hele tiden nye midler, ligesom nogle udgår.

Vi tilbyder at teste materialers, svampemidlers og desinfektionsmidlers holdbarhed og modstandsdygtighed overfor skimmelsvampeangreb ved accelereret prøvning i klimaskabe, samt overfor trænedbrydende svampe ved dyrkning. Prøvningerne udføres iht. internationale standarder.

Hussvamp Laboratoriet bistår med rådgivning og vejledning om hvordan skaden håndteres korrekt så konsekvenserne begrænses mest muligt.

Kontakt firmaet på nedenstående kontaktoplysningerne, eller brug denne formular for mere information.