Skimmelsvampe og bakterier

Hvis du har mistanke om eller ligefrem kan se skimmelvækst på en (opfugtet) overflade, kan du indsende en prøve til analyse. Prøven kan bestå af:

  • En materialeprøve, fx tapet, træ, maling eller et andet organisk materiale. Prøven vil blive undersøgt ved direkte mikroskopi og der tages evt. et aftryk på en kontaktskål til artsbestemmelse af skimmelsvampene.
  • En kontaktskål som trykkes mod den inficerede overflade. Kontaktskålen kan rekvireres hos os, og returneres efter prøvetagning til os. Der følger en vejledning med. Efter dyrkning kan skimmelsvampene artsbestemmes og mængden af levende skimmelsporer kan vurderes.
  • Et tapeaftryk med helt klar tape, som efter aftryk på den inficerede overflade, klæbes på et stykke hård plastfolie eller på en ren plasticpose, som anbringes i en ny pose inden indsendelse. Skimmelvækstens omfang vurderes ved direkte mikroskopi, og kan i nogle tilfælde artsbestemmes. Der tages evt. et aftryk på en kontaktskål til artsbestemmelse af skimmelsvampene.
  • En Mycometer-prøve, som er en vatpind, der aftørres på den inficerede overflade. Prøven kan rekvireres hos os, og returneres efter prøvetagning til os. Der følger en vejledning med. Ved analysen i laboratoriet måles mængden af skimmelsvamp på overfladen. Skimmelarter kan ikke bestemmes ved denne metode.
  • En Bactiquant-prøve, som er en vatpind, der aftørres på den inficerede overflade. Prøven kan rekvireres hos os, og returneres efter prøvetagning til os. Der følger en vejledning med. Ved analysen i laboratoriet måles mængden af bakterier på overfladen. Bakteriearter kan ikke bestemmes ved denne metode.

Hvis du har mistanke om skimmelvækst, som ikke er synlig, eller har helbredsproblemer, der kan relateres til skimmelsvampe, kan der udtages luftprøver eller støvprøver. Vær dog opmærksom på at luftprøver ikke altid kan påvise skimmelvækst, hvis den befinder sig inde i en konstruktion.

  • En kimfaldsskål som opstilles i det rum, hvor man har mistanke om skimmelvækst. Kimfaldsskålen kan rekvireres hos os, og returneres efter prøvetagning til os. Der følger en vejledning med. Efter dyrkning kan skimmelsvampene artsbestemmes og mængden af levende skimmelsporer, som falder pr. m2 pr. time kan vurderes.
  • En DNA-prøve, som er en vatpind, der aftørres på  aflejret støv. Prøven kan rekvireres hos os, og returneres efter prøvetagning til os. Der følger en vejledning med. Ved analysen i laboratoriet artsbestemmes et udvalg af skimmelsvampe, og ud fra artssammensætning og mængden af de enkelte arter kan man vurdere, om der er skjult skimmelvækst i bygningen.

Professionelle som har udtaget luftprøver med forskellige typer Air Samplere eller Mycometer-air prøver, samt nogle af de ovennævnte prøvetyper, kan naturligvis også indsende prøver til analyse i laboratoriet.

Sammen med prøven beder vi om, at du udfylder en rekvisition enten ved at udskrive denne pdf-formular eller ved at udfylde den elektroniske rekvisition, som automatisk bliver sendt til os.

Efter endt analyse udfærdiges der en rapport, som sendes pr. e-mail. Man kan også få et mundtligt svar pr. telefon, hvis det haster meget med svaret.

Prøvepriser for analyse for skimmelsvampe og bakterier, se her.