PCB og klorparaffiner

Visse bløde fugemasser, malinger, klæbere mv. fra perioden 1950-1977 kan indeholde PCB. Klorparaffiner kan findes i materialer helt frem til i dag. Begge stoffer er miljøgifte og helbredsskadelige stoffer. Hvis du ønsker at få målt indholdet af pcb og klorparaffiner, kan du indsende en prøve til laboratoriet.

  • Prøven udtages ved at afskære et stykke fugemasse (mindst 5 g) eller maling (mindst 1-2 g) med en engangskniv og anbringe materialet i et stykke sølvpapir (stanniol), som lægges i en plasticpose. Der skal anvendes handsker, så man undgår direkte kontakt med materialet.
  • Ved indsendelsen bedes angivet, hvor hurtigt analysesvaret ønskes, fx 1-2 , 3-4 eller 5-6 dage.

Sammen med prøven beder vi om, at du udfylder en rekvisition enten ved at udskrive denne pdf-formular eller ved at udfylde den elektroniske rekvisition, som automatisk bliver sendt til os.

Efter endt analyse udfærdiges der en rapport, som sendes pr. e-mail. Man kan også få et mundtligt svar pr. telefon, hvis det haster meget med svaret på hvor meget pcb og klorparaffiner, som er fundet.