Fugtmåling – materialeprøver

En indikation af fugtindholdet i et byggemateriale kan fås ved fugtmåling med en elektronisk fugtmåler.

Hvis du ønsker en præcis fugtmåling af fugtindholdet i et byggemateriale, kan du indsende en prøve til laboratoriet til analyse ved veje-tørre metoden.

  • Prøvematerialet emballeres i en eller to plasticposer, for at forhindre afdampning inden målingen.  Indlever gerne prøven samme dag, som den er taget, eller send den, så vi har den dagen efter.

Sammen med prøven beder vi om, at du udfylder en rekvisition enten ved at udskrive denne pdf-formular eller ved at udfylde den elektroniske rekvisition, som automatisk bliver sendt til os.

Efter endt analyse udfærdiges der en rapport, som sendes pr. e-mail. Man kan også få et mundtligt svar pr. telefon, hvis det haster meget med svaret på fugtmåling.