Bly i maling

Malinger (fortrinsvist fra før 1980) kan indeholde bly, som er et helbredsskadeligt stof, der kan optages i kroppen, fx ved indånding af slibestøv m.m. Ved renoveringer, hvor malede overflader skal fjernes eller bearbejdes, skal malingen derfor undersøges for indhold af bly.

Hvis der er mistanke om indhold af bly i en malet overflade, kan der indsendes en prøve.

  • Prøven udtages ved at afskrabe/afskære et stykke maling (mindst 1-2 g), evt. med noget af det underliggende træ. Materialet anbringes i et stykke sølvpapir (stanniol), som lægges i en ren plastpose. Der bør anvendes handsker ved prøvetagningen.
  • Ved indsendelsen bedes angivet, hvor hurtigt analysesvaret ønskes, fx 1-2 , 3-4 eller 5-6 dage.

Sammen med prøven beder vi om, at du udfylder en rekvisition, enten ved at udskrive denne pdf-formular eller ved at udfylde den elektroniske rekvisition, som automatisk bliver sendt til os.

Efter endt analyse udfærdiges der en rapport, som sendes pr. e-mail. Man kan også få et mundtligt svar pr. telefon, hvis det haster meget med svaret på, om der er bly i maling.