Asbest-analyse

Hvis der er mistanke om indhold af asbest i et byggemateriale, fx eternitplader, fliseklæber, rørisolering m.m., kan der indsendes en prøve til asbest-analyse.

  • Prøvematerialet anbringes i en tæt tillukket plastpose. Ved prøvetagningen skal man beskytte sig selv mod indånding af frigjorte asbestfibre ved at benytte åndedrætsværn (støvmaske) og forsøge at undgå spredning af asbestfibrene til omgivelserne. Efter prøvetagning bør man forsegle prøvestedet med plast og tape.

Hvis der er mistanke om, at der er frigjort asbestfibre til omgivelserne og som kontrol efter en asbestsanering, kan man udtage en støvprøve.

  • Prøven udtages ved at trykke et stykke helt klar tape mod en vandret støvet flade. Tapen klæbes fast på et stykke rent plastfolie eller på en ren plastpose, som anbringes i en ny ren plastpose.

Vi bestemmer asbest i materialeprøver efter NIOSH METHOD 9002, Issue 2, 15.08.1994.

Asbest i luftprøver bestemmes ved optisk mikroskopi med fasekontrast (membranfiltermetoden). ISBN 92 4 154496 1, WHO, Geneve, 1997.

Sammen med prøven beder vi om, at du udfylder en rekvisition enten ved at udskrive denne pdf-formular eller ved at udfylde den elektroniske rekvisition, som automatisk bliver sendt til os.

Efter endt asbest-analyse udfærdiges der en rapport, som sendes pr. e-mail. Man kan også få et mundtligt svar pr. telefon, hvis det haster meget med svaret.

Prøvepris for asbest-analyse, se her.