Laboratorieanalyser

Vores laboratorium foretager analyser og artsbestemmelse af trænedbrydende svampe og insekter, samt skimmelsvampe og miljøskadelige stoffer (pcb, bly, asbest mfl.) i bygninger. Der er mulighed for at indsende eller indlevere prøver til analyse.

Vi foretager også prøvninger af byggematerialer og bekæmpelsesmidler, som anvendes i huse.

Desuden udfører vi kontraktforskning i samarbejde med byggeindustrien.

Se nærmere under nedenstående punkter:

Laboratorieanalyser er en af Hussvamp Laboratoriets ekspertiseområder