Fugtteknisk bistand

I opførselsfasen er den nye konstruktion særlig følsom over for fugt.

Den ufærdige klimaskærm og de indbyggede materialers fugtindhold frembyder begge en betydelig risiko for fugtskader. Denne risiko kan reduceres væsentligt ved at indtænke fugt allerede fra projekteringstidspunktet.

Ved nybyggeri og  renoveringsopgaver bistår vi bygherrerådgiver med fugtteknisk viden – både under projektering og udførelse. Dette gøres med afsæt i Bygningsreglementets bestemmelser og krav om, at undgå at våde fugtfølsomme materialer samt materialer og bygningsdele med skimmelsvamp indbygges i opførelsesperioden. Ved aflevering af byggeriet udarbejder vi en rapport, som opfylder kravene til fugtdokumentation.

Det giver de involverede parter vished for, at det nyopførte byggeri ikke indeholder materialer eller konstruktioner med et fugtindhold, som udgør en risiko for kvaliteten af indeklimaet.

Kontakt firmaet på nedenstående kontaktoplysningerne, eller denne formular for mere information.