Skimmelsvamp

Forekomst af skimmelsvamp i vore bygninger kan have mange forskellige årsager. Dels kan det være konstruktionsmæssige problemer i form af forkerte eller dårlige materialer, dels kan problemerne skyldes fugtskader. I andre tilfælde kan man følge sig generet af boligens indeklima, herunder lugt, og ønsker at løse dette problem.

Skimmelsvampe er et navn man bruger for en hel gruppe af arter, der har det til fælles, at de vokser meget overfladisk på deres substrat og, at de kan danne uhyrligt mange sporer, som de sender ud i luften. Skimmelsvampene kan derfor være alvorlige skadevoldere i et hus, da de kan forårsage sundhedsmæssige problemer. Dels kan selve svampesporerne være allergene, dels kan svampene når de vokser udskille forskellige luftbårne stoffer, som kan forårsage forskellige symptomer. Det er disse symptomer, man beskriver som ”indeklimasyge”.

I nogle tilfælde er det interessant at vide præcis, hvilke arter af skimmelsvampe, der vokser i huset. Nogle af arterne er kendt for at være allergene eller endog at kunne producere giftige forbindelser, der frigives i luften. Derfor bestemmer vi de fundne skimmelsvampe til arter for at undersøge hvilke, der forekommer, da man så bør foretage passende reparationer for at slippe af med dem igen.

Skimmelsvampene nedbryder kun meget langsomt det materiale, de vokser på. De lever af de belægninger af organisk materiale, de kan finde, men de nedbryder ikke selve konstruktionerne. Skimmelsvampe er ikke, som trænedbrydende svampe, afhængige af at bygningstømmeret er fugtigt. De kan leve på fugtige flader, selvom selve materialet er tørt. Eksempelvis kan en for dårlig eller manglende udluftning være hyppig årsag til skimmelsvampevækst. Kondens forårsager ligeledes hyppigt skimmelsvampeangreb, hvis ikke man sørger for at få det luftet ud. Derfor er der en god grund til, at der er udsugning i køkkener og badeværelser.

Skimmelsvampe findes og bestemmes på forskellige måder. Da der altid er skimmelsvampe til stede i vort miljø, kan man ikke forvente at have et hus helt uden svampesporer. Men man skal sikre sig, at der ikke er vækst i boligen og at niveauet af skimmel, enten er under eller lig med tilsvarende niveau for udendørs luft. Skimmelsvampe-analyser bygger derfor primært på optælling af mængden.

En undersøgelse består derfor typisk af en forundersøgelse for at finde ud af, hvad problemet i bygningen egentlig er. Finder man ud af, at det er skimmelsvampe, der er problemet, skal forekomsten og mængden af skimmelsvampe identificeres og beskrives. Samtidig skal kilden til problemet findes og rettes, ellers vil man blot få gentaget problemet efter rengøringen.

Formål med undersøgelsen og omfang er næsten altid forskellig. Opgaverne kan være alt fra mindre overflader med misfarvninger, luftmålinger, tilsyn med arbejde, kontrol af sanering og større tilbundsgående undersøgelser.
Det er derfor ofte en god ide, at man inden undersøgelsen sammen har defineret opgaven, således at kundens forventninger stemmer overens med indholdet af vores færdige rapport. Er man i tvivl om omfang og evt. pris for en undersøgelse, er man altid velkommen til at kontakte firmaet for et uforpligtende tilbud via: tilbud@hussvamp.dk, kontaktoplysningerne nederst på siden, eller denne formular.