PCB og klorparaffiner

PCB har været anvendt i en række byggematerialer frem til 1.1.1977, hvor åben anvendelse af produktet, f.eks. i fugemasse, blev forbudt. PCB kunne dog fortsat benyttes til lukket anvendelse frem til 1986. I dag er PCB helt forbudt, og stoffet regnes blandt de mest uønskede miljøgifte i verden.

PCB findes fortsat i en lang række materialer i den eksisterende bygningsmasse, og har tilmed den egenskab, at det diffunderer til de tilstødende materialer. Ydermere afgasser PCB’en og kan via luften trænge ind og forurene andre materialer uden direkte kontakt til det PCB-holdige materiale. I vurdering af PCB-forurening skelner man imellem primær kontaminering: dvs. at materialet ved indbygning indeholdt PCB. Sekundær kontaminering hvor forurening er sket ved direkte kontakt med PCB-holdigt materiale, og endeligt tertiær kontaminering hvor forurening er sket via PCB-indholdet i luften.

Prøveudtagning af PCBholdig vinduesfuge

Prøveudtagning af PCBholdig vinduesfuge

Det kræver omfattende viden og erfaring, at afgøre hvorvidt der er tale om den ene eller anden type PCB-forurening, og efterfølgende vurdere risikoen for at der er yderligere kontaminerede materialer i bygningen.

Du kan læse mere om hvordan vi udtager prøver for PCB og klorparaffiner her, eller rekvirere en miljøundersøgelse via denne formular eller kontaktoplysningerne nederst på siden.