Bly

På grund af relativ let tilgængelighed, forholdsvis simple udvindingsmetoder og alsidige anvendelsesmuligheder har bly været anvendt siden oldtiden – både som tilsætning til mad og vin, pigment i malinger og sminke og i ren metallisk form.

At der kan være sundhedsfare forbundet med udsættelse for bly har været kendt næsten lige så længe, og allerede på Hippokrates tid blev nervelidelserne dropfod og drophånd sat i forbindelse med udsættelse for bly.

I byggeriet i Danmark har bly været anvendt i ren metallisk form til tagdækning og til inddækninger omkring vinduer, skotrender mv. Blylegeringer har været anvendt til sammenlodning af zinkplader og render, og bly i forskellige kemiske forbindelser har været anvendt som pigment og rustbeskytter i maling.

Anvendelsen af bly er gradvist blevet udfaset, og i november 2007 trådte en stramning af blybekendtgørelsen i kraft, som forbød enhver anvendelse af bly i byggeriet. Undtaget herfra er dog ved renovering og reparation af fredede og bevaringsværdige bygninger, samt kirkebygninger af kulturhistorisk betydning, hvor anvendelse af f.eks. blymønje og blyplader fortsat er tilladt.

Som pigment har den største anvendelse af bly været som basisk blycarbonat 2PbCO3·Pb(OH)2, bedre kendt som blyhvidt. Anvendelsen af blyhvidt ophørte gradvist i perioden efter 2. verdenskrig, hvor der var knaphed på bly og andre hvide pigmenter blev tilgængelige. Et decideret forbud mod anvendelsen af blyhvidt i Danmark kom dog først i juni 1991, hvor salg af maling indeholdende blycarbonater eller blysulfater blev forbudt.

Du kan rekvirere en undersøgelse for bly på kontaktoplysningerne nederst på siden, eller læse om mulighederne for selv at udtage og indsende en prøve til analyse her.