Asbest

Asbest er på grund af dets unikke materialeegenskaber blevet anvendt i flere tusind år. Der er eksempler på keramik dateret til 2.500 f.kr., hvor leret har været tilsat asbestfibre for at gøre det mere holdbart, og for 2.000 år siden blev ligklæder, som kunne kremeres uden at gå til, lavet af asbest.

Asbest anses i dag for at være kræftfremkaldende, og er forbudt at anvende i byggeriet, men da der kan gå en lang årrække fra udsættelse for asbestfibre til at man udvikler sygdom som følge heraf, er man først sent i historien blevet opmærksom på sundhedsfaren ved asbest. Konsekvensen har været at materialet er blevet vidt udbredt til en lang række produkter, som fortsat kan findes i den eksisterende bygningsmasse.

I Danmark har asbest være anvendt i byggeindustrien gennem størstedelen af det 20’ende århundrede frem til 1990 hvor de sidste dispensationer ophørte. Den mest kendte anvendelse har været i tagbølgeplader, men materialet har også været tilsat en række gulvbelægninger, indvendige væg- og loftbeklædninger, mørtler, klæbere og spartelmasser samt tekniske installationer, isolering m.m.

Du kan læse mere om hvordan vi udtager prøver for asbest her, eller rekvirere en miljøundersøgelse via tilbud@hussvamp.dk eller denne formular eller kontaktoplysningerne nederst på siden.