Andre tungmetaller

Foruden bly kan der være risiko for forekomst af andre tungmetaller i bygningsdele og jord.

Stoffer som f.eks.: arsen, cadmium, chrom, kobber, kviksølv, nikkel, zink har gennem tiden af forskellige årsager været tilsat overfladebehandlingsmidler som maling, træ- og rustbeskyttelse. Kviksølv har f.eks. historisk været anvendt som rødt pigment og som konserveringsmiddel i de tidlige plastikmalinger. Zink har været anvendt som hvidt pigment bla. i litopone, og som rustbeskyttelsesmiddel.

Fælles for stofferne er, at de alle er omfattet af Arbejdstilsynets grænseværdiliste og betegnes iht. affaldsbekendtgørelsen som farligt affald. Det betyder, at såfremt stofferne forekommer i bygningsdele, som skal renoveres eller nedrives, skal der træffes foranstaltninger, som beskytter håndværkerne mod udsættelse for stofferne, og affaldet skal bortskaffes i henhold til gældende regler.

Vi tilrettelægger og udfører miljøundersøgelse for tungmetaller på baggrund af en konkret vurdering i hver enkelt sag.

Kontakt firmaet på nedenstående kontaktoplysningerne, eller denne formular for mere information.