Miljøskadelige stoffer

Ved renovering eller nedrivning af eksisterende bygninger vil det ofte være nødvendigt at foretage en undersøgelse for miljøskadelige stoffer og materialer inden arbejdet påbegyndes – det gælder især for den ældre bygningsmasse.

Der er et specifikt lovkrav, om at der skal screenes for PCB i forbindelse med renoveringsopgaver, som omfatter >10 m2 i bygninger, der er opført eller renoveret i perioden 1950-1977, men som affaldsproducent (bygherre) er du generelt forpligtet til at sikre, at bortskaffelse af affald altid sker iht. gældende lovgivning. PCB i åben anvendelse blev forbudt i 1977, men lukket anvendelse og andre miljøskadelige stoffer som asbest og bly er først blevet udfaset eller forbudt senere, og på grund af antallet af potentielle stoffer kræver det omfattende viden og erfaring at vurdere behovet for og omfanget af en miljøundersøgelse.

Typisk vil en miljøundersøgelse indledes med en screening, hvor risikoen for forekomst af miljøskadelige stoffer vurderes på baggrund af tilgængelige data om bygningen -eventuelt suppleret med enkelte prøver for at underbygge vurderingen. Når risikoen er kendt, er der mulighed for at lave en decideret kortlægning, hvor der udtages prøver fra materialer og bygningsdele til laboratorieanalyse.

På baggrund af analyseresultatet kan der udarbejdes en arbejdsbeskrivelse, hvoraf det fremgår hvordan arbejdsmiljøet håndteres, så håndværkerne er korrekt beskyttet mod skadelig påvirkning fra stofferne, samt hvordan affaldet skal bortskaffes for at opfylde gældende lovgivning. Ved større byggerier skal analyseresultatet indarbejdes i Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS)

Læs mere om et udpluk af de stoffer vi kan undersøge for:

Kontakt firmaet på nedenstående kontaktoplysninger, eller denne formular for mere information, eller tilbud på tilbud@hussvamp.dk.