Fugt

Fugt regnes normalt for at være den største enkeltstående årsag til skader i byggeriet.

Uanset om forholdene skyldes skybrud, stormflod, sprængte vandrør, eller fugtige byggematerialer mv. kan fugt være årsag til alvorlige problemer som skimmelsvamp og nedbrydninger af konstruktionen.

Ved fugtskader er det af afgørende betydning for omfanget af skaden, og dermed omkostningerne til udbedring, at der hurtigt bliver sat ind over for problemet. Vi udfører en bygningsundersøgelse, som har til formål at lokalisere årsag til skaden, afgrænse skadens omfang, og beskrive de reparationer, som skal udføres for at undgå, at skaden giver anledning til følgeskader som f.eks. skimmelvækst.

Under udbedring af skade og affugtning af konstruktionen registrerer vi løbende fugtindholdet og fører tilsyn med reparationsarbejdet, således at der opnås vished for, at forholdene er i orden inden konstruktionen lukkes.

Læs mere om forskellige årsager til fugtskader:

Vi tilbyder fugtteknisk bistand iht. bygningsreglementets bestemmelser ved opførelse af nybyggeri.

 

Kontakt os på nedenstående telefonnr. eller emailadresse for at rekvirere en undersøgelse eller et tilbud.