Andre årsager til fugtskader

Fugtskader i bygninger kan have en lang række årsager. Foruden de mere gængse undersøgelser rådgiver vi også ved slukningsskader efter brand, skader som følge af uhensigtsmæssig brug af bad og lign. Selv overdreven brug af vand ved gulvvask kan i visse tilfælde give anledning til forringet indeklima.

Hussvamp Laboratoriet bistår med rådgivning og vejledning, om hvordan skaden håndteres korrekt, så konsekvenserne begrænses mest muligt.

Kontakt firmaet på nedenstående kontaktoplysninger, eller denne formular for mere information.